...

Fertilitet og akupunktur

Mange fertilitetsklinikker anbefaler i dag akupunktur som supplement til fertilitetsbehandling. Et af argumenterne er, at man mistænker akupunktur for at kunne hjælpe nogle individer med den stress og uro, der kan gå forud og/eller være forbundet med at være i fertilitetsbehandling.

Akupunktur er i dag en af de behandlingsformer, som hyppigst anvendes som supplement til fertilitetsbehandling.

Grundene til barnløshed kan være mange. Nogle tilfælde skyldes uforklarlige faktorer. Hos kvinder kan det blandt andet skyldes hormonelle ubalancer, fx PCOS. Men også problematikker som livsstil, vægt og endometriose m.m. Hos mænd kan det ligeledes skyldes livsstil og vægt. Derudover kan det også skyldes lav sædkvalitet, få sædceller, nedsat mobilitet af sædcellerne eller potensproblemer kan gøre det vanskeligt at opnå en graviditet. Heldigvis lykkes det langt de fleste, der ønsker at blive gravide i Danmark, at blive det.

Jeg interesserer mig for at hjælpe kvinder med at blive gravide. Læs længere nede om muligheden for akupunkturbehandling som supplement til fertilitetsbehandling som insemination eller IVF.

“Når jeg behandler dig med akupunktur, ser jeg på dig holistisk ud fra et kinesisk medicinsk perspektiv. Derfor ser jeg på hele dig. Din fysiske sundhed, dine følelser, livsstil, relationer, kost og søvn.”

Kinesisk medicin har traditionelt været brugt i mange århundrede til at støtte kvinder og mænds fertilitet. Set med kinesisk medicinske øjne kan der være mange grunde til, at et menneskes fertilitet er påvirket.

Akupunktur og fertilitetsbehandling

Akupunktur kan anvendes alene eller sammen med traditionel fertilitetsbehandling – alt efter dit ønske og hvor i forløbet, du er.

Vil du gerne supplere din IVF-behandling med akupunktur, plejer jeg at anbefale, at du får behandling cirka en gang om ugen, en lille periode op til fertilitetsbehandlingen starter. Desuden anbefaler jeg at få en behandling lige før og nogle dage efter ægget lægges op.

Vil du gerne supplere inseminering med akupunktur, anbefaler jeg at du får behandling cirka en gang om ugen, en lille periode op til fertilitetsbehandlingen starter. Desuden anbefaler jeg at få en behandling lige før og nogle dage efter insemineringen.

Hvor tidligt før fx æg-oplægning eller inseminering jeg anbefaler at behandlingsforløbet med akupunktur bør starte afhænger af den individuelles situation, forløb og ønsker.

Ved endometriose, PCOS, PCO, høj alder, dårlig hormonrespons, ved komplikationer, eller hvis du forsøgt at blive gravid over en længere periode, og måske har flere mislykkede forsøg med fertilitetsbehandling bag dig, anbefaler jeg at starte behandlingsforløbet tidligt i dit fertilitetsbehandlingsforløb. Vi tilrettelægger en behandlingsplan, der passer til din specifikke situation og ønsker.

Her kan du booke en tid

Her kan du læse WHO’s liste over lidelser der kan gavne af akupunktur

Infertilitet og dine følelser

At have haft problemer med at blive gravid længe, er et dybt emotionelt anliggende. Ikke at kunne blive gravid, når man brændende ønsker sig at være det, er ekstremt emotionelt udmattende.

Mange er enige om, at stress kan påvirke fertiliteten, men også at infertilitet kan føre til stress, og at det i det hele taget kan være rigtig hårdt emotionelt.

Mange, som er ufrivilligt barnløse, oplever komplekse følelser som vrede, jalousi, tristhed og en næsten ubærlig sorg, som de går og føler sig ensomme med. Der kan også være ting som aborter og fødselstab med i bagagen, der gør det endnu mere følelsesmæssigt kompleks. Det er der rum til hos mig. I kinesisk medicin er der stort fokus på at se på dine emotioner, og hvordan de påvirker din sundhed. Dette er også af stor betydning i kinesisk medicin, med hensyn til din fertilitet.

Mandlig fertilitet

Ofte er det ligeså meget manden, som kvinden, der har problemer med sin fertilitet. Det kan for mange par give mening, at have både manden og kvinden er i behandling. Ønsker i dette, behandler jeg selvfølgelig også gerne ham der ønsker at blive far. Dog har jeg ikke faciliteterne til at behandle jer samtidigt, og der skal derfor bestilles separate tider. Desuden er det bedst at have jer på tomandshånd.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på Tlf.: 81 21 60 61, hvis du er i tvivl, om jeg kan hjælpe dig.

Scroll to top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.