...

Forår – Bevægelse, vækst og frit flow

Vi er nu i slut maj og selvom foråret snart bliver til sommer har jeg alligevel lyst til at skrive en post omkring foråret og kinesisk medicin. I kinesisk medicin er der fem faser/elementer, der relaterer til forskellige aspekter af livet, blandt andet årstiderne: Træ (forår), ild (sommer), jord (sensommer), metal (efterår) og vand...

Scroll to top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.